HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH w roku szkolnym 2016/2017

EGZAMIN MATURALNY – SESJA POPRAWKOWA

Część pisemna – 22 sierpnia 2017 roku (wtorek), godz. 9:00
Część ustna (język polski, języki obce nowożytne) – 23–25 sierpnia 2017 roku (harmonogram szczegółowy zostanie ogłoszony po 3 lipca 2017 roku)
https://www.oke.poznan.pl/cms,105,terminy.htm

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
w roku szkolnym 2016/2017

lp.

przedmiot

data

godzina

1.

Język angielski

28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek)

09.00

2.

Język niemiecki

28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek)

11.00

3.

Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury

29 sierpnia 2017 roku (wtorek)

09.00

4.

Sadownictwo i szkółkarstwo

29 sierpnia 2017 roku (wtorek)

09.30

5.

Warzywnictwo

29 sierpnia 2017 roku (wtorek)

10.00

10

Matematyka

29 sierpnia 2017 roku (wtorek)

11.00

 

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 2017

Od kilku lat Prezydent Miasta Szczecin przyznaje nagrody dla uczniów, którzy zdobywają czołowe miejsca w różnych konkursach i olimpiadach. I tak w środę 21 czerwca 2017 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Prezydenta Miasta Szczecin dla uzdolnionych uczniów. Czytaj więcej…

XLI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOSCI RROLNICZYCH – BLOK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronem medialnym XLI edycji tej Olimpiady jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu , a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań natomiast jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Czytaj więcej…

„Ogrodnicza” dla Szczecina – Skarpa przy Katedrze

Tak jak obiecaliśmy wiosną – na „skarpie” przy ulicy Wyszyńskiego uczniowie naszej szkoły obsadzili symboliczną mapę Polski begonią stale kwitnącą wyprodukowaną w naszych obiektach szklarniowych. Rośliny zostały posadzone w formie biało-czerwonego kwietnika dywanowego. Czytaj więcej…