UWAGA MIESZKAŃCY INTERNATU

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Prawni,

informuję,
że w środę 13.05.2020r. w godzinach 13-14 będzie możliwość wejścia do internatu i zabrania
np. podręczników.
Sekretariat:     tel. 91 4 612-379      e-mail : ceogr@miasto.szczecin.pl

Z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

UWAGA MIESZKAŃCY INTERNATU

Szanowni Państwo,

Rodzice, Opiekunowie Prawni i Uczniowie,

w związku z komunikatem MEN w sprawie przedłużenia zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach (m.in. w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania) i obowiązującym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostało uniemożliwione korzystanie z zakwaterowania w internatach.

Dlatego ustala się, że nie należy uiszczać opłat za pobyt ucznia, a tym samym za wyżywienie do odwołania.

Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

UWAGA Mieszkańcy internatu szkolnego

Informuję, że w czwartek – 30 kwietnia 2020 roku – internat szkolny będzie czynny w godzinach od 11.00 do 12.00. Będzie można zatem zabrać np. podręczniki.

Sekretariat:     tel. 91 4 612-379,   e-mail : ceogr@miasto.szczecin.pl

Serdecznie zapraszam
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

UWAGA MIESZKAŃCY INTERNATU

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Prawni,

informuję,
że w środę 29.04.2020r. w godzinach 11-12 będzie możliwość wejścia do internatu i zabrania
np. podręczników.
Sekretariat:     tel. 91 4 612-379      e-mail : ceogr@miasto.szczecin.pl

Z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

UWAGA ABSOLWENCI

Szanowni Absolwenci,

informuję, że wydawanie świadectw ukończenia Technikum Ogrodniczego
odbędzie się w sekretariacie szkoły
24 kwietnia 2020 roku (piątek) w godzinach 11.00 – 14.00.

Jednocześnie informuję,
że – zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Miasta Szczecin –
od 4 maja zostaną uruchomione zajęcia dodatkowe dla maturzystów. 

Szczegółowy plan zajęć zostanie opublikowany na szkolnej stronie w późniejszym terminie 🙂

Serdecznie zapraszam,
Lila Pławińska-Kopeć

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2020

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu dzisiejszym Komisja Przetargowa Centrum Edukacji Ogrodniczej unieważniła postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania ujętego w zapytaniu ofertowym nr 3/2020 – „wycinka drzew z terenu dz.nr19/2 z obrębu 4167 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie przy ulicy Batalionów Chłopskich 115” – m.in. ze względu na błędnie opisany przedmiot zamówienia, za co serdecznie przepraszam.

Jednocześnie nadmieniam, że w najbliższych dniach zostanie ponownie ogłoszone zapytanie ofertowe związane z usunięciem drzew z ww. terenu.

Wszystkim Oferentom serdecznie dziekuję za złożenie ofert.

Z poważaniem

Lila Pławińska-Kopeć

Dyrektor

Centrum Edukacji Ogrodniczej

w Szczecinie

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRZYSZŁYCH TECHNIKÓW WETERYNARII

 Uczniowie klasy III technikum weterynaryjnego w dniach 6.02. i 27.02 odbyli zajęcia praktyczne w ramach przedmiotu „Zabiegi weterynaryjne” w Katedrze  Mikrobiologii i Biotechnologii w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Katedra  Mikrobiologii i Czytaj więcej…