„Dobry start” – zakup szkolnej wyprawki

Rodzice!

Przypominamy, iż trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu „Dobry start” – gwarantującego wsparcie na zakup szkolnej wyprawki w wysokości 300 zł na dziecko.

Z programu mogą skorzystać rodzice dzieci uczących się w wieku do ukończenia 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Gdzie złożyć wnioski?

Wnioski można złożyć na dwóch formach :
Elektronicznej:

  • Za pomocą bankowości elektronicznej;
  • Poprzez portal Emp@

Papierowej w trzech punktach na terenie miasta:

  • Kadłubka 12, w godz. 7:30 – 16:00;
  • Kaszubska 30 – w godz. 7:30 -16:00;
  • Rydla 39/40 (filia UM) – w godz. 08:00 – 16:00;
  • oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dokumenty można złożyć do 30 listopada. Wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej w ciagu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji: www.swiadczenia.szczecin.pl  (zakładka „Dobry Start”)

Ostatnie wolne miejsca!!!

Ostatnie wolne miejsca !!!
Branżowa Szkoła I stopnia
(kształcenie integracyjne)
Technikum Ogrodnicze
(technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu)

Dodatkowe uprawnienia:
Prawo jazdy kat. T, stosowanie środków ochrony roślin, udział w projekcie dofinansowanym z EFS

ZAPRASZAMY !!!

Więcej prezentacji:   technik ogrodnik    –     technik architektury krajobrazu

 

Protokoły Komisji Przetargowej z dnia 27.07.2018r.

Dostawa materiałów szkolnych niezbędnych przy realizacji praktyk i staży zawodowych u pracodawców w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”

Protokół Komisji Przetargowej z dnia 27.07.2018r.

Dostawa odzieży roboczej w projekcie:
Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego
szczecińskich szkół

Protokół Komisji Przetargowej z dnia 27.07.2018r.

NABÓR DO LICEUM DLA DOROSŁYCH I NA KURSY ZAWODOWE


                                            UWAGA !!!

TRWA NABÓR DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
ABSOLWENCI ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ROZPOCZYNAJĄ NAUKĘ OD KLASY DRUGIEJ (SEMESTR 3) – NAUKA TRWA DWA LATA.

NAUKA W SYSTEMIE DZIENNYM TRZY DNI W TYGODNIU – PONIEDZIAŁEK, WTOREK I ŚRODA.

NAUKA BEZPŁATNA!!!

PRZYJDŹ I ZDOBĄDŹ WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE OGÓLNE.
ZAPRASZAMY
więcej informacji pod nr tel. 91 4612 379

UWAGA
Chcesz zdobyć uprawnienia rolnicze? Wiedzę z zakresu ogrodnictwa i rolnictwa?
Przyjdź do nas – trwa nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach:
RL. 03 – ROLNIK
RL. 05 – OGRODNIK
RL. 07 – TECHNIK AGROBIZNESU
RL. 18 – TECHNIK OGRODNIK
więcej informacji pod nr tel. 91 4612 379
ZAPRASZAMY

Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów szkolnych

                                           Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodni pomorskiego 2014-2020

zapraszamy do złożenia oferty na

Dostawę materiałów szkolnych niezbędnych przy realizacji praktyk i staży zawodowych u pracodawców w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” więcej…