KREW DAREM ŻYCIA

Uczniowie naszej szkoły chętnie i aktywnie angażują się w różne formy pomocy. Swoją postawą służą nie tylko na rzecz ochrony fauny i flory naszego regionu, ale także pomagają w przeróżnych formach pomocy humanitarnej. Czytaj więcej…

„Ogrodnicza” dla Szczecina

Od wielu lat nasza szkoła współpracuje z Przedszkolem Publicznym nr 54 – „Plastusiowo” – wspomagając realizację programów edukacyjno-przyrodniczych. Wspólnie organizujemy warsztaty, w trakcie których przedszkolaki – pod okiem naszych uczniów – zdobywają wiedzę i umiejętności związane z ekologią, uprawą roślin i ich pielęgnacją czy Czytaj więcej…

Zapytanie ofertowe nr 4/2019

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 –  zapraszamy do złożenia oferty na:

               Zapytanie ofertowe nr 4/2019 – Przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych

Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 –  zapraszamy do złożenia oferty na:

                    Zapytanie ofertowe nr 1/2019 – Dostawa materiałów dydaktycznych
                    Zapytanie ofertowe nr 2/2019 – Dostawa materiałów szkolnych
                    Zapytanie ofertowe nr 3/2019 – Dowóz Uczniów/Uczestników Projektu

WARSZTATY DLA UCZNIÓW SP 56 W SZCZECINIE

15 maja br. gościliśmy w naszym Centrum uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie. W ramach orientacji zawodowej zaprezentowano ofertę edukacyjną naszej szkoły, szerzej pokazując zawód ogrodnika i architekta krajobrazu. Czytaj więcej…

#RATUJMY STARE SADY

Nasza szkoła jest uczestnikiem konkursu plastycznego dedykowanego szkołom i domom kultury, organizowanego przez Fundację BOŚ i Poczty Polskiej. Konkurs polega na zaprojektowaniu znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”. Czytaj więcej…