VIII edycja konkursu pn. „Poszukiwacze smaków”

Kto z nas nie pamięta popisowego ciasta swojej babci albo pysznej sałatki, którą zawsze na święta przygotowuje mama? Tych smaków się nie zapomina i z utęsknieniem na nie czeka. Jeśli tradycyjne przepisy są obecne w Twojej rodzinie od pokoleń to zgłoś się do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski i zostań „Poszukiwaczem smaków”. Rusza ósma edycja marszałkowskiego konkursu.

Celem konkursu jest:
a) poszukiwanie produktów/potraw tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny,miejscowości, regionu;
b) zobrazowanie kulinarnych odrębności kulturowych, pielęgnowanych w rodzinnych domach;
c) identyfikacja i gromadzenie wiedzy o tradycyjnych produktach/potrawach z terenu województwa zachodniopomorskiego;
d) kultywowanie tożsamości regionalnej;
e) pielęgnowanie kulinarnych więzi międzypokoleniowych;
f) poszukiwanie produktów/potraw, które mogłyby zostać wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Konkurs odbywa się jednoetapowo. Jeden uczestnik może przesłać do konkursu tylko jedno pisemne zgłoszenie, opisujące produkt/potrawę, sporządzone na formularzu zgłoszeniowym.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko produkty/potrawy, które spełniają poniższe kryteria:
a) przepis i metody ich wytwarzania znane są w rodzinie uczestnika konkursu od co najmniej dwóch pokoleń;
b) są wytwarzane przez członków rodziny uczestnika konkursu w sposób ciągły lub okresowy (np. systematycznie lub z okazji różnych świąt, uroczystości);
c) są związane z tradycją, kulturą, czy pochodzeniem rodziny uczestnika konkursu.

Zgłoszenia do VIII edycji konkursu można przesyłać do 29 marca 2021 r.  na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem:  Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Konkurs „Poszukiwacze Smaków”.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: (91) 44 10 233 lub poprzez e-mail: pmakatun@wzp.pl.

Laureatami konkursu zostanie maksymalnie sześciu uczniów na dwóch poziomach: szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2021r.

Regulamin i załączniki konkursu są dostępne w zakładce konkursu pn. „do pobrania”
http://www.wrir.wzp.pl/poszukiwacze-smakow/o-konkursie
źródło: http://www.wrir.wzp.pl/poszukiwacze-smakow/o-konkursie
http://www.wrir.wzp.pl/aktualnosci/niezapomniana-rodzinna-kuchnia-poszukiwacze-smakow-proszeni-na-start