KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO,

RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI, UCZNIOWIE

w związku z uruchomieniem dziennika elektronicznego LIBRUS, proszę skontaktować się – drogą elektroniczną lub w formie ustalonej na pierwszym spotkaniu – z wychowawcami klas w celu uzyskania loginu i hasła pierwszego logowania DO SYSTEMU LIBRUS SYNERGIA: https://portal.librus.pl/

klasa 1 tk/to – Małgorzata Adler-Natkaniec – m.adlernatkaniec@ceogr.edu.pl

klasa 1 tw – Adam Sosnowski – a.sosnowski@ceogr.edu.pl

klasa 2 tk/to – Barbara Krupińska – b.krupinska@ceogr.edu.pl; Marzena Andrzejewska – anmar2@op.pl

klasa 2 tw – Joanna Obszańska – j.obszanska@ceogr.edu.pl

 

klasa 2 TK – Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz – a.szczechkaczorkiewicz@ceogr.edu.pl

klasa 2 TW – Karolina Lis-Jordan – k.lisjordan@ceogr.edu.pl

klasa 3 TK/TO – Iwona Galacka-Rajchel – i.galackarajchel@ceogr.edu.pl

klasa 3 TW – Magdalena Skólmowska-Kopczyńska – m.skolmowskakopczynska@ceogr.edu.pl

klasa 4 TK/TO- Joanna Woźniak – j.wozniak@ceogr.edu.pl

klasa 4 TW – Anna Binkiewicz-Darcz – a.binkiewicz@ceogr.edu.pl

klasa 3 BSo/3 BSm–  Andrzej Wyka – andrzejwyka@tlen.pl, Magdalena Ufnal – m.ufnal@ceogr.edu.pl

Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor