KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO,

RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI, UCZNIOWIE

w związku z uruchomieniem dziennika elektronicznego LIBRUS, proszę skontaktować się – drogą elektroniczną lub w formie ustalonej na pierwszym spotkaniu – z wychowawcami klas w celu uzyskania loginu i hasła pierwszego logowania DO SYSTEMU LIBRUS SYNERGIA: https://portal.librus.pl/ Czytaj więcej…