Wolontariat w pierwszych krokach

22 września 2020 roku w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie odbyły się dwugodzinne warsztaty pt.: „Wolontariat w pierwszych krokach”. Poprowadzone zostały one przez panią Ewelinę oraz panią Kasię ze Stowarzyszenia POLITES. Warsztatami objęte zostały wszystkie klasy pierwsze. Głównym ich celem było uświadomienie sobie wewnętrznej potrzeby pomagania innym, ukazanie, jaką rolę odgrywa ono w naszym życiu oraz, jaki ma wpływ na naszą osobowość.

Nasi pierwszoklasiści od samego rana wspólnie z prowadzącymi zastanawiali się nad tym, jakie korzyści niesie za sobą wolontariat. Wspólnie próbowali znaleźć odpowiedź na pytania:

 • Co oznacza być wolontariuszem?
 • Po co jest się wolontariuszem?
 • Jakie wolontariusz ma prawa i obowiązki?
 • Co motywuje nas do pomagania potrzebującym?
 • Czy obcokrajowiec może zostać wolontariuszem?
 • Jaki jest wolontariusz?
 • Czy wolontariusz musi być odpowiedzialny?
 • Po co ludzie korzystają z pomocy wolontariuszy?
 • Dlaczego organizacje korzystają ze wsparcia wolontariuszy?
 • Co można robić w szkole jako wolontariusz?
 • Czym jest wolontariat indywidualny?
 • Czym jest wolontariat grupowy?

Każdy z uczestników miał ponadto okazję do podzielenia się osobistymi refleksjami i spostrzeżeniami, np. na temat pracy w wolontariacie. Uczniowie chętnie mówili o swoich sukcesach, doświadczeniach, mogli też wyrazić swoje wątpliwości i opowiedzieć o trudnościach, jakich codziennie doświadczają. Wszystko po to, aby w przyszłości móc jak najlepiej angażować się w działanie na rzecz społeczności lokalnej.

Warsztaty pomogły naszym uczniom dostrzec sens pomagania innym oraz istotę bycia wolontariuszem. Spotkanie pomogło też zweryfikować poglądy młodych ludzi.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu POLITES za wspaniale spędzony czas!