Zapytanie ofertowe nr 4/2019

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 –  zapraszamy do złożenia oferty na:

               Zapytanie ofertowe nr 4/2019 – Przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych

Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 –  zapraszamy do złożenia oferty na:

                    Zapytanie ofertowe nr 1/2019 – Dostawa materiałów dydaktycznych
                    Zapytanie ofertowe nr 2/2019 – Dostawa materiałów szkolnych
                    Zapytanie ofertowe nr 3/2019 – Dowóz Uczniów/Uczestników Projektu

Sukces na rynku pracy!

14 maja 2019 roku uczniowie klasy kończącej szkołę – III ZSZ – mieli ponownie możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących wejścia na rynek pracy. Przyszli absolwenci rozmawiali o motywacji, stawianiu celów edukacyjnych i zawodowych, o konsekwentnym ich realizowaniu oraz o sukcesie na rynku pracy. Czytaj więcej…