KREW DAREM ŻYCIA

Uczniowie naszej szkoły chętnie i aktywnie angażują się w różne formy pomocy. Swoją postawą służą nie tylko na rzecz ochrony fauny i flory naszego regionu, ale także pomagają w przeróżnych formach pomocy humanitarnej. Jedną z nich jest podjęta niedawno inicjatywa regularnego oddawania krwi przez pełnoletnich uczniów i uczennice w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Pierwszy raz udało nam się pojechać z 13-osobową grupą w marcu, a 30 maja do RCKiK wybrało się kolejnych ośmiu uczniów. Niestety – nie wszyscy zostali zakwalifikowani do donacji pełnej krwi, ale przynajmniej dowiedzieli się dlaczego i jak mają zadbać o swoje zdrowie, aby to zmienić. Dla odmiany byli także uczniowie, którzy zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem mogli oddać krew. To sytuuje ich nie tylko w gronie naszych szkolnych honorowych dawców, ale za takich zostają już uznani oficjalnie.

Mamy nadzieję, że akcja Honorowego Dawcy Krwi będzie kontynuowana w przyszłym roku szkolnym. Wszak plusów takiego wyjścia jest wiele. Pomoc ludziom zostaje zawsze wynagrodzona słodkim upominkiem (w postaci 8 czekolad), a dla nas jest to także okazja, aby wspólnie spędzić czas i poznać lepiej miasto w którym żyjemy i się uczymy.

Serdecznie dziękujemy pani Dyrektor
za umożliwienie nam wyjścia i poparcie tego pomysłu.
Akcję tę dwukrotnie koordynował nasz katecheta – ks. Przemysław Marek SChr.