Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów dydaktycznych


                                           Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodni pomorskiego 2014-2020

zapraszamy do złożenia oferty na

Dostawę materiałów dydaktycznych niezbędnych przy realizacji praktyk i staży zawodowych u pracodawców w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” więcej…

Zapytanie ofertowe – Przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych

                                          Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodni pomorskiego 2014-2020

zapraszamy do złożenia oferty na

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków
regeneracyjnych dla Uczniów/Uczestników Projektu – realizujących staż zawodowy
u pracodawców – zaplanowany w ramach realizacji ww. Projektu” – 
więcej…

WAKACJE’2018

Lato, lato, lato czeka,
Razem z latem czeka rzeka.
Razem z rzeką czeka las,
A tam ciągle nie ma nas.

Ludwik Jerzy Kern

Wakacji pachnących morską bryzą, wędrówek szlakami górskimi,
szumu drzew i wiatru we włosach nad brzegiem jeziora,
długich gawęd przy ognisku w blasku księżyca,
wspaniałych przygód, niezapomnianych wrażeń i snucia planów na nowy rok szkolny,
rozwagi i bezpieczeństwa,
a przede wszystkim odpoczynku od zgiełku dnia codziennego,
nauczycielom, pracownikom,
uczniom i ich rodzicom

                                                                                                                              życzy
                                                                                                                       Lila Pławińska
                                                                                                                            dyrektor
                                                                                                           Centrum Edukacji Ogrodniczej

P.S. wracajcie opaleni, roześmiani, pełni energii i nowych pomysłów 🙂

Ogłoszenie o zamówieniu – Dowóz Uczestników Projektu na zajęcia

Szanowni Państwo!

w związku z realizacją projektu,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie RPZP.08.07.00, pn.

„Czas na zawodowców –
wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” –

zapraszamy do składania ofert na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych dla potrzeb Zamawiającego.

Telefon kontaktowy: 91 4612 379 lub 505 496 607
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa odzieży roboczej

Szanowni Państwo!

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
adres: ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
e-mail: ceogr@miasto.szczecin.pl
tel.: 91 461 23 79 sekretariat
fax: 91 4 317-358 lub 91 461 23 79 w. 30

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Dostawę odzieży roboczej w projekcie:
Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół

 

                Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                     Dokumentacja

 

NARESZCIE KONIEC!

Nadszedł długo wyczekiwany koniec roku szkolnego. Dla nas to koniec zmagań z ułamkami, siłą ciężkości, łańcuchami DNA, nawierzchniami w ogrodzie czy też okulizacją i kapustnymi, dwa miesiące odpoczynku od ławki szkolnej, ale dla naszych kolegów z 3 ZSZ to koniec trzyletniej przygody w zdobywaniu umiejętności ogrodniczych. Czytaj więcej…

Egzaminy!!!

EGZAMIN MATURALNY – SESJA POPRAWKOWA
Część pisemna – 21 sierpnia 2018 roku (wtorek), godz. 9:00

https://www.oke.poznan.pl/cms,105,terminy.htm

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
w roku szkolnym 2017/2018

lp.

przedmiot

data

godzina

1.

Język niemiecki

27 sierpnia 2018 roku (poniedziałek)

11.00

2.

Wychowanie fizyczne

28 sierpnia 2018 roku (wtorek)

09.00

3.

Rośliny ozdobne

28 sierpnia 2018 roku (wtorek)

10.30

4.

Warzywnictwo

28 sierpnia 2018 roku (wtorek)

10.30

5.

Język angielski

29 sierpnia 2018 roku (środa)

09.00

6.

Historia

29 sierpnia 2018 roku (środa)

11.00