Ogłoszenie o zamówieniu – Dowóz Uczestników Projektu na zajęcia

Szanowni Państwo!

w związku z realizacją projektu,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie RPZP.08.07.00, pn.

„Czas na zawodowców –
wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” –

zapraszamy do składania ofert na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych dla potrzeb Zamawiającego.

Telefon kontaktowy: 91 4612 379 lub 505 496 607
Ogłoszenie o zamówieniu