Zapytanie ofertowe – Przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych

                                          Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodni pomorskiego 2014-2020

zapraszamy do złożenia oferty na

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków
regeneracyjnych dla Uczniów/Uczestników Projektu – realizujących staż zawodowy
u pracodawców – zaplanowany w ramach realizacji ww. Projektu” – 
więcej…