ZEBRANIE Z RODZICAMI I OPIEKUNAMI PRAWNYMI

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Rodziców i Opiekunów Prawnych Uczniów klas pierwszych na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się w szkole – z zachowaniem reżimu sanitarnego – w środę 9 września 2020 roku o godzinie 17.00:

 • klasa 1 tk/to, wychowawca Małgorzata Adler-Natkaniec, sala 54 (I piętro),
 • klasa 1 tw, wychowawca Adam Sosnowski, sala 38 (parter).

Każdego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

Zebrania dla Rodziców i Opiekunów Prawnych Uczniów pozostałych klas odbędą się zdalnie w środę 9 września 2020 roku o godz. 17.00. W tym celu należy skontaktować się e-mailowo (lub telefonicznie) z wychowawcami klas, którzy podadzą szczegóły:

 • klasa 2 tk/to po SP, wychowawca Barbara Krupińska b.krupinska@ceogr.edu.pl,
  Marzena Andrzejewska anmar2@op.pl
 • klasa 2 tw po SP, wychowawca Joanna Obszańska j.obszanska@ceogr.edu.pl
 • klasa 2 TK po GIM, wychowawca Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz
  a.szczechkaczorkiewicz@ceogr.edu.pl
 • klasa 2 TW po GIM, wychowawca Karolina Lis-Jordan k.lisjordan@ceogr.edu.pl
 • klasa 3 TK/TO, wychowawca Iwona Galacka-Rajchel i.galackarajchel@ceogr.edu.pl
 • klasa 3 TW, wychowawca Magdalena Skólmowska-Kopczyńska m.skolmowskakopczynska@ceogr.edu.pl
 • klasa 4 TK/TO, wychowawca Joanna Woźniak
  j.wozniak@ceogr.edu.pl
 • klasa 4 TW, wychowawca Anna Binkiewicz-Darcz
  a.binkiewicz@ceogr.edu.pl
 • klasa 3 BS, wychowawca Magdalena Ufnal (w zastępstwie) m.ufnal@ceogr.edu.pl

w imieniu wychowawców klas –
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor