Podziękowanie za udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy