Podziękowanie za pomoc w przeprowadzeniu projektu polsko-niemiecko-ukraińskiego