UWAGA! Odbiór świadectw maturalnych

Świadectwa maturalne będzie można odebrać
03 lipca o godzinie 12.00
w sekretariacie szkoły.