WYKAZ KURSÓW PRZEPROWADZONYCH W III I IV KWARTALE 2017 ROKU w Centrum Edukacji Ogrodniczej

lp.

nazwa kursu –

forma wsparcia

termin realizacji kursu

– formy wsparcia

liczba Uczestników przystępujących do kursu – formy wsparcia

Liczba Uczestników kończących kurs – formę wsparcia

1.

Kurs carvingowy

IV kwartał
 2017 rok

10

10

2.

Kurs elektroenergetyczny G1, G2, G3

IV kwartał
 2017 rok

10

10

3.

Kurs języka obcego zawodowego – angielski

IV kwartał
 2017 rok

9

7

4.

Kurs języka obcego zawodowego – niemiecki

IV kwartał
 2017 rok

10

10

5.

Doradztwo edukacyjno – zawodowe

III/IV kwartał
 2017 rok

8

8

Format PDF