KURS ELEKTROENERGETYCZNY

Posiadanie różnych uprawnień związanych z przyszłą pracą zawodową jest jednym z elementów ułatwiających poruszanie się na rynku pracy. Dlatego też w ramach projektu 8.7 „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” przewidziano różne formy wsparcia dla uczniów realizowanych poprzez udział w różnorodnych kursach.

W IV kwartale 2017 roku został przeprowadzony kurs ELEKTROENERGETYCZNY G1,G2,G3. Uczniowie w trakcie zajęć zdobywali teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności wymagane na stanowisku elektryka. Celem kursu było przybliżenie podstawowych praw fizyki stosowanych w elektrotechnice. Ponadto uczestnicy poznawali budowę i obsługę urządzeń oraz zasady działania instalacji sieci elektroenergetycznych. Jedną z atrakcji była wizyta w Zakładach Wodociągów i Kanalizacji, gdzie uczniowie mogli zobaczyć jak w warunkach rzeczywistych funkcjonują urządzenia elektroenergetyczne.