I OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”

W czwartek, 11 stycznia 2018 roku, nasza szkoła po raz pierwszy otworzyła swoje podwoje dla uczestników etapu regionalnego I Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”. Konkurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, które liczy obecnie 600 członków, należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) i działa na terenie Polski w 19 oddziałach regionalnych i 4 lokalnych kołach. W konkursie mogli uczestniczyć uczniowie klas 7 szkoły podstawowej oraz klas 2, 3 gimnazjów, uczący się języka niemieckiego w szkole lub poza szkołą.

Celem konkursu było:

  1. zmotywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz zmobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy;
  2. podniesienie poziomu umiejętności językowych młodzieży;
  3. wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy;
  4. zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie;
  5. kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka;
  6. nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

Z trudnymi zadaniami etapu regionalnego zmagało się 13 uczniów z 2 gimnazjów województwa zachodniopomorskiego, którzy pozytywnie zaliczyli test etapu szkolnego, przeprowadzonego 23 listopada 2017 roku. Do obecnego etapu zakwalifikowali się, zgodnie z regulaminem, tylko ci uczniowie, którzy otrzymali 75% poprawnych odpowiedzi.

W tegorocznym etapie regionalnym uczniowie pisali test sprawdzający wiadomości i umiejętności w zakresie sprawności językowych i realioznawstwa. Test oparty był w całości na treści lektury „Neue Freunde” Wydawnictwa Lektor Klett, a tegoroczna edycja konkursu dotyczyła realioznawstwa Austrii. Zadania nie wykraczały poza poziom A2. Miło było popatrzeć, jak młodzież naszego województwa ze zrozumieniem, powagą i zaangażowaniem rozwiązywała polecenia i odpowiadała na pytania ujęte w teście.

Osoby z najwyższą liczbą punktów zakwalifikują się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Instytucie Goethego w Warszawie 24 marca 2018 roku. Liczba uczestników tego etapu zostanie ustalona przez Komitet Główny oraz opublikowana na stronie internetowej PSNJN (www.psnjn.org) do dnia 11 lutego 2018 roku. Jest to jedyna droga powiadamiania o zakwalifikowaniu się do zawodów finałowych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka niemieckiego. Słowa podziękowania kierujemy również do nauczycieli – opiekunów, życząc dalszych sukcesów zawodowych oraz liczymy na współpracę przy organizacji kolejnej edycji naszego konkursu.