SEMINARIUM OGRODNICZE – 2018

Już po raz kolejny – na otwarcie sezonu produkcyjnego 2018 – w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie odbyło się spotkanie szkoleniowe producentów warzyw i owoców ze środowiska lokalnego – z przedstawicielami firm zaopatrujących nasz region w środki do produkcji ogrodniczej. W spotkaniu wzięli udział również nauczyciele zawodu i uczniowie klasy 2 TO i 2 ZSZ.

Seminarium odbyło się 2 lutego 2018 roku, a uczestniczyło w ponad 50 osób, w tym 30 producentów branży ogrodniczej ze Szczecina i okolic. Istotnym elementem seminarium były wykłady, które prowadzili:

  • Wiesław Jakubowski – firma HAZERA POLAND Sp. z o.o. – w zakresie nowości odmian warzyw gruntowych i szklarniowych na sezon 2018;
  • Dariusz Kacprzak – firma POLAN Kraków – w zakresie doboru odmian
    z przeznaczeniem na rynek profesjonalny na sezon 2018;
  • Jacek Wereszczaka – Zachodniopomorskie Regionalne Centrum Mikroorganizmów – w zakresie globalizacji produkcji oraz biopreparatów
    z przeznaczeniem dla ogrodnictwa;
  • Kazimierz Domagalski – firma FOSFAN S.A. – w zakresie nowości produktowych firmy FOSFAN na rok 2018.

Tradycyjnie – oprócz wykładów – ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników seminarium cieszyły się prezentacje multimedialne z zakresu nowych technologii mechanicznego zbioru i przygotowania do sprzedaży warzyw cebulowych, korzeniowych i kapustnych. Podczas rozmów i wymiany doświadczeń
w kuluarach spotkania – uczestnicy seminarium dużo uwagi poświęcali produkcji integrowanej i zrównoważonej. Celem takiej produkcji, gwarantującej zachowanie równowagi między zarobkową działalnością człowieka a środowiskiem naturalnym, jest zahamowanie świadomej degradacji naturalnego dobrostanu.

Spotkanie było równie okazją do przekazania podziękowań dla firm, z którymi współpracujemy. Podejmowane wspólnie inicjatywy wzbogacają bowiem zarówno realizowaną edukację zawodową w zakresie ogrodnictwa, jak i imprezy organizowane dla środowiska lokalnego, w szczególności nasze kiermasze ogrodnicze.

Wszyscy uczestnicy seminarium jednogłośnie potwierdzili potrzebę organizowania takich spotkań. Przedstawiciele firm oprócz korzyści marketingowych mieli okazję bezpośredniego kontaktu z tak dużą grupą odbiorców ich produktów
w jednym czasie. Producenci zaś – okazję do rozmów i wymiany doświadczeń.

Zapraszamy do galerii zdjęć ….