NA ZAJĘCIACH z „DIGANOSTYKI WETERYNARYJNEJ”

Badania diagnostyczne umożliwiają niejednokrotnie wcześnie rozpoznać różnego rodzaju zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu zanim jeszcze pojawią się jakiekolwiek objawy. Dzięki nim można również wykluczyć podejrzenie istnienia określonej choroby lub potwierdzić, że czynności poszczególnych narządów są prawidłowe. Uczniowie drugiej klasy technikum w zawodzie technik weterynarii na zajęciach praktycznych, które odbyły się w Klinice Zwierząt Domowych, mieli ostatnio dużo pracy. Między innymi uczestniczyli w badaniu USG psa. Przeprowadzone badanie pozwoliło zdiagnozować obecność kamieni moczowych w pęcherzu moczowym i konieczność ich chirurgicznego usunięcia. Przyszli technicy weterynarii zapoznali się z techniką badania rinoskopowego. Oglądali zatoki nosowe psa za pomocą endoskopu wprowadzonego przez nozdrza. Przeprowadzili również badanie EKG psa oraz analizowali jego zapis.