PROWADZENIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ – zajęcia praktyczne

Uczniowie klasy 1 technikum, kształcący się w zawodzie technik weterynarii, wzięli udział w wyjazdowych zajęciach praktycznych w ramach przedmiotu „Prowadzenie produkcji zwierzęcej’, które odbyły się na fermie bydła w Dębinie, podlegającej Zakładowi Doświadczalnemu Państwowego Instytutu Zootechniki w Kołbaczu. W ramach pierwszej części zajęć uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu pod względem higienicznym kojców typu „Igloo” dla cieląt, w karmieniu cieląt, wykonywali czynności związane z technologią doju mechanicznego oraz dokonali wstępnej oceny zdrowotności cieląt (pomiar temperatury ciała i tętna). W drugiej części zajęć pierwszoklasiści dokonali praktycznej oceny dobrostanu i warunków zoohigienicznych pomieszczeń inwentarskich dla bydła mlecznego. Zajęcia odbyły się 26 kwietnia 2017 roku.