ZAJĘCIA PRAKTYCZNE przyszłych TECHNIKÓW WETERYNARII

Uczniowie klasy 2 TW – przyszli technicy weterynarii – w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu „Zabiegi weterynaryjne” ćwiczyli zabieg inseminacji na fantomie i autentycznym narządzie rozrodczym krowy. Inseminacja to zabieg szczególnie ważny, ponieważ ma duży wpływ na efekty hodowlane bydła. Dlatego musi być przeprowadzony przez osobę mającą dużą wiedzę i umiejętności. W ramach zajęć uczniowie ćwiczyli również cewnikowanie pęcherza moczowego.

W zajęciach uczestniczyły uczennice z gimnazjum – przyszłe kandydatki do klas kształcących w zawodzie technik weterynarii. Wrażenia, jakie odniosły z zajęć, utwierdziły je o celowości nauki w naszej szkole i zdobyciu zawodu technika weterynarii. Zajęcia odbyły się 25 kwietnia 2017 roku i były jednym z elementów programu Dnia Otwartego w naszej szkole.