UPRAWNIENIA DLA PROFESJONALISTÓW

25 kwietnia 2016 roku zakończyło się – zorganizowane przez Centrum Edukacji Ogrodniczej – dwudniowe szkolenie z zakresu „Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego”. W kursie wzięli udział prywatni przedsiębiorcy, pracownicy firm środowiska ogrodniczego, rolniczego i okołorolniczego oraz słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Centrum Edukacji Ogrodniczej. Łącznie z wynikiem pozytywnym szkolenie ukończyło 14 osób. Uzyskane zaświadczenia, które otrzymali uczestnicy szkolenia – ważne przez pięć lat – uprawniają do zakupu i zawodowego stosowania profesjonalnych środków ochrony roślin. Nadzór merytoryczny nad szkoleniem prowadzili pracownicy WIORiN
w Koszalinie, Oddział Szczecin.

Jesteśmy jedną z nielicznych instytucji szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim, która posiada zgodę i uprawnienia do przeprowadzania tego typu szkoleń na rzecz naszego środowiska lokalnego. W tym roku to już czwarty zrealizowany cykl szkolenia z zakresu wspomnianej tematyki.

Zapraszamy do galerii zdjęć 🙂