„KULTURA BEZPIECZEŃSTWA” – podsumowanie programu edukacyjnego

P1130305W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, w dniu 9 czerwca 2015 roku, odbyło się podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, realizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez naszą szkołę.

Uczniowie klasy I ZSZ, I TO i I TK realizowali założenia programu w trakcie lekcji tematycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa pracy, zgodnie z podstawą programową dla przedmiotu bhp. Na zakończenie zajęć dotyczących programu odbyła się otwarta lekcja przeprowadzona przez przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. Spotkanie było ciekawe i zakończyło się dużą ilością pytań zadawanych przez młodzież. Podczas podsumowania w siedzibie Inspektoratu Pracy zostały wręczone zaświadczenia dla szkoły i dla nauczyciela prowadzącego.