LAUREACI „KREACJI PRZESTRZENI” – NAGRODZENI!

IMG_1145W sobotę 10 maja br., podczas odbywającego się tradycyjnie w naszej szkole wiosennego kiermaszu ogrodniczego, zorganizowano spotkanie finalistów II Ogólnopolskiego Konkursu KREACJA PRZESTRZENI.

Pani Magdalena Grycko – Ogrodnik Miejski – dziękowała młodym projektantom za nowatorskie podejście do projektowanej przestrzeni naszego miasta – Placu Słowińców. Wspomniała również o wysokim poziomie zgłoszonych prac konkursowych. Zwycięzcom wręczono cenne nagrody rzeczowe oraz certyfikaty firmy DATAflor, które upoważniają użytkowników do korzystania (w określonym czasie) z profesjonalnego programu do projektowania.

Przewodnicząca jury konkursowego, dr inż. arch. Marta Kościńska z Katedry Projektowania Krajobrazu ZUT w Szczecinie, zrobiła niemałą niespodziankę oświadczając, iż nagrodzeni w konkursie absolwenci otrzymają indeksy na studia Architektury Krajobrazu.

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy! Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.