TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH w ZS CKR w Szczecinie!

Od 30 maja do 06 czerwca 2022 r. w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Języków Obcych. Jego głównym celem było uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych, podkreślenie ich roli i znaczenia, podniesienie poziomu kompetencji językowych w zakresie znajomości słownictwa biernego oraz wzbudzenie zainteresowania kulturą anglo – i niemieckojęzyczną.

06 czerwca 2022r. odbył się konkurs językowy, który był zwieńczeniem Tygodnia Języków Obcych!

Uczniowie ZS CKR w Szczecinie mogli przygotować się do niego śledząc informacje publikowane codziennie na Instagramie szkoły, w tygodniu poprzedzającym planowane wydarzenie. Do konkursu podeszła młodzież z klas pierwszych, drugich oraz trzecich. Uczniowie rozwiązywali test za pośrednictwem platformy internetowej Testportal, który składał się z 50 pytań dotyczących zagadnień historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych, spośród których 25 odnosiło się do krajów niemieckojęzycznych, a 25 pytań – do krajów anglojęzycznych. Pytania i odpowiedzi zapisane były w języku kraju, którego dotyczyły, tj. w języku angielskim lub niemieckim. Wszystkie pytania w teście były pytaniami zamkniętymi z jedną właściwą odpowiedzią.

Tydzień Języków Obcych spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży oraz pracowników naszej szkoły, którzy to z zainteresowaniem śledzili pojawiające się ciekawostki na szkolnym portalu Instagramowym. Poprzez zorganizowanie Tygodnia Języków Obcych chcieliśmy również pokazać uczniom, iż uczenie się języków innych ludzi pomaga nam się wzajemnie zrozumieć oraz przekraczać różnice kulturowe.

Wyniki konkursu:
1 miejsce – Maksymilian Perzyński II LT
2 miejsce – Dawid Juszczak II HTD/to
3 miejsce – Aneta Krawczyk II HTD/to

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!