Wizyta Wolontariuszy w DSM w Karwowie

23 maja 2022 roku dwoje Wolontariuszy z ZS CKR w Szczecinie już po raz piąty zawiozło dary dla podopiecznych Domu Samotnej Matki w Karwowie. Uczniom towarzyszyła Pani Dyrektor Jolanta Kawszyn oraz Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu, Pani Karolina Lis-Jordan. Dzięki przeprowadzonemu w maju „Kiermaszu Ciast” udało się zebrać kwotę 1350 zł, za które zakupionych zostało 2.622 pieluszek!

Siostra Nikodema ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, wręczając naszej szkole podziękowania za otrzymane dary po raz kolejny podkreśliła, że jest to świadectwo miłosierdzia oraz przykład szlachetnej postawy ludzi, którzy swoim bezinteresownym działaniem dają nadzieję i wiarę na lepsze jutro.

Wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu zbiórki
–  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!