„SZKLARNIOWY SEZON OGÓRKOWY 2022”

W piątek 13 maja 2022 roku – na otwarcie tego rocznego sezonu produkcyjnego – na terenie naszych warsztatów szkolnych odbyło się spotkanie robocze związane z oceną porównawczą kolekcji czternastu odmian ogórka szklarniowego firm: Semillas Fito i ZKI – partnera handlowego firmy PNOS Ożarów mazowiecki oraz firmy Hazera Poland. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele handlowi ww. firm nasiennych: Pan Dariusz Kacprzak i Pan Wiesław Jakubowski. Przedstawiciele: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego Oddział terenowy w Szczecinie, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego ZODR Barzkowice, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian – COBORU w Szczecinie Dąbiu. Na spotkaniu nie zabrakło również partnerów medialnych tj. Pani Katarzyny Wójcik Redaktor Naczelnej miesięcznika „Warzywa i Owoce Miękkie” Polskiego Wydawnictwa Rolniczego oraz Pani Aleksandry Andrzejewskiej Redaktor Naczelnej miesięcznika „Warzywa” Plantpress. W spotkaniu brali również udział nauczyciele i uczniowie naszej szkoły i grupa producentów ogrodniczych z naszego środowiska lokalnego.

Otwarcia spotkania i przywitania gości dokonała Pani Jolanta Kawszyn Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Szczecinie. Następnie w kolejności głos zabrali: Andrzej Fidos kierownik warsztatów szkolnych, który scharakteryzował cały proces produkcji – sposób prowadzenia, nawadniania, ochrony założonej kolekcji ogórka oraz wielkość i jakość plonu handlowego dla poszczególnych odmian oraz Pan Dariusz Kacprzak i Wiesław Jakubowski przedstawiciele handlowi firm nasiennych, którzy dokonali krótkiej charakterystyki swoich odmian ogórka szklarniowego.

Ocenie porównawczej kolekcji podlegały takie cechy produkcyjne i handlowe poszczególnych odmian jak:

  • budowa, pokrój i ulistnienie roślin,
  • wigor, tempo wzrostu,
  • odporność na choroby,
  • wydajność i wyrównanie plonowania,
  • jakość plonu (długość owoców, średnica, barwa, waga),
  • wigor pozbiorczy owoców.

Na koniec spotkania padło wiele ciepłych słów i podziękowań – z ust przedstawicieli handlowych firm nasiennych – pod adresem naszej placówki za trud i ciężką pracę włożoną w przygotowanie i prowadzenie tak różnorodnej kolekcji odmian i możliwość dokonania jej porównania w warunkach rzeczywistych stosownych do możliwości technologicznych, technicznych i obsługi warsztatów szkolnych.

Nie żegnamy się na długo bo podobne spotkania – związane z oceną kolekcji odmian ogórka gruntowego oraz pomidora i papryki – są zaplanowane na lipiec
i sierpień 2022 roku – o czym będziemy jeszcze informować z wyprzedzeniem.

Życzymy obfitych plonów 🙂