DZIEŃ OTWARTY ROŚLIN WARZYWNICZYCH W SDOO SZCZECINIE-DĄBIU

W dniu 3 września 2021 roku na zaproszenie – w ramach zajęć praktycznych wyjazdowych wzięliśmy udział w „Dniu Otwartym Roślin warzywniczych” zorganizowanym przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu. Partnerami ww. wydarzenia były firmy nasienne PNOS Ożarów Mazowiecki partner handlowy MoravoSeed, Hazera Poland, ZODR Barzkowice Oddział Terenowy
w Szczecinie, KRUS Placówka Terenowa w Szczecinie. Spotkanie robocze związane było z oceną porównawczą kolekcji odmian – ww. firm nasiennych – warzyw kapustnych uprawianych w gruncie i warzyw psiankowatych w uprawie tunelowej.
W spotkaniu nie zabrakło producentów i plantatorów ogrodniczych naszego środowiska lokalnego.

Ocenie porównawczej kolekcji podlegały takie cechy produkcyjne i handlowe poszczególnych odmian jak:

  • budowa, pokrój i ulistnienie roślin,
  • wigor, tempo wzrostu,
  • odporność na choroby,
  • wydajność i wyrównanie plonowania,
  • jakość plonu (średnica, waga),
  • wigor pozbiorczy owoców,
  • sposób przydatności i zastosowania poszczególnych odmian dla przemysłu przetwórczego.

Wszyscy uczestnicy spotkania roboczego jednogłośnie potwierdzili potrzebę organizowania takich spotkań. Przedstawiciele firm – oprócz korzyści marketingowych – mieli okazję bezpośredniego kontaktu z tak dużą grupą odbiorców ich produktów w jednym czasie. Producenci zaś – okazję do rozmów i wymiany doświadczeń a uczniowie z naszej szkoły możliwość wzbogacenia swojej wiedzy
i umiejętności oraz nabycia inspiracji do zakładania i prowadzenia własnych upraw ogrodniczych.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klasy 3HTD i 4H4D.

Życzymy obfitych plonów 🙂

Zapraszamy do galerii zdjęć na naszej stronie internetowej www.ceogr.edu.pl.