DBI w Centrum Edukacji Ogrodniczej

W roku szkolnym 2020/2021 Centrum Edukacji Ogrodniczej po raz pierwszy włączyło się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W roku 2021 obchody DBI przypadały na 9 lutego.

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole podjęto szereg działań i inicjatyw mających na celu promocję kultury szacunku w sieci. W większości klas zostały przeprowadzone zdalne lekcje wychowawcze – w oparciu o materiały dostępne na stronie https://www.saferinternet.pl/o-nas.html – na temat zagrożeń, jakie niesie używanie komputera z dostępem do sieci, a także sposobów ich rozpoznawania i ochrony przed wykorzystywaniem za pośrednictwem Internetu.

Omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak:

 • „Zagrożenia w sieci – czy można ich uniknąć?”,
 • „Bezpieczeństwo w sieci”,
 • „Bezpieczny Internet”,
 • „Dzień Bezpiecznego Internetu”,
 • „Hejt – mowa nienawiści w Internecie”,
 • „Pięć kroków do prywatności”.

Obchody DBI w naszej szkole polegały również na udostępnianiu na bieżąco materiałów edukacyjnych na naszym profilu Instagram-owym oraz na FB szkolnym na temat:

 • „Jak radzić sobie z cyberprzemocą?”,
 • „Jak reagować na hejt?”,
 • „Jak możesz pomóc ofiarom cyberprzemocy?”,
 • „Pięć kroków do prywatności”,
 • „FOMO – jak sobie z tym radzić?”,
 • „EMOJI – wyraź siebie”.

Wyżej wymienione materiały edukacyjne udostępniane były dodatkowo w relacji na żywo, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.

(IG:@centrum_edukacji_ogrodniczej, FB: Centrum edukacji Ogrodniczej)

Wśród uczniów wszystkich klas został przeprowadzony konkursu plastyczny pt.: ,,HEJT – mowa nienawiści w Internecie”. Powiedzmy temu wspólnie stanowcze NIE!”, którego celem było zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Nagrodzone zostały 3 prace (przyznano 1 miejsce i dwa wyróżnienia).

Szkolni organizatorzy lokalnych obchodów DBI wzięli udział w ciekawych szkoleniach na temat:

 • „Co (nowego) wiemy o cyberprzemocy?”,
 • „Jak zadbać o uczniów i ich dobrostan w dobie pandemii?”,
 • „Kryzys pandemii szansą na radykalną zmianę, czyli zadbaj o swój dobrostan”,
 • „Logowanie do realu. Jak zmieniała się rzeczywistość dzieci i młodzieży w dobie pandemii?”.

Więcej informacji na temat DBI na stronie http://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

Zaświadczenie za zorganizowanie lokalnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2021dla Pani Magdaleny Ufnal
Zaświadczenie za zorganizowanie lokalnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2021dla Pani Karoliny Lis-Jordan
Zaświadczenie dla Organizatora lokalnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 – Centrum Edukacji Ogrodniczej

Dziękujemy za udział w akcji!