TURBOLANDESKUNDE 2021

„TURBOLANDESKUNDE –
WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”

Dnia 19 oraz 26 marca 2021 r. odbył się etap szkolny VII edycji konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Organizatorem zmagań jest od lat Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, a konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) przy wsparciu Goethe-Institut Polen w Krakowie i Warszawie.

W tym roku szkolnym pytania dotyczyły Niemiec. 12 uczniów z naszej szkoły zmagało się w dwa piątkowe południa z 60 otwartymi oraz 30 zamkniętymi pytaniami dotyczącymi m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. Uczniowie rozwiązywali test online w grupach trzyosobowych. Etap szkolny zwyciężyła drużyna, która otrzymała największą liczbę punktów.

Decyzją Zarządu Głównego PSNJN ze względu na techniczne niedogodności, które miały miejsce zarówno w pierwszej, jak i drugiej wersji I etapu konkursu, II etap VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych został przeniesiony na następny rok szkolny i będzie również dotyczył Niemiec.

Zwycięskiej drużynie z klasy 2 TWg w składzie:
Paulina Czyżyk

Aleksandra Laskowka
Liwia Kwiryng

serdecznie gratulujemy! 🙂