WIZYTA WICEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Od 1 stycznia 2021 roku nastąpiła zmiana organu prowadzącego Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Obecnie jest nim Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z tej okazji 26 stycznia w naszej szkole gościł Wiceminister, Pan Szymon Giżyński, któremu towarzyszył dr Mirosław Welz, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. W spotkaniu uczestniczyli także Wojewoda Zachodniopomorski, Pan Zbigniew Bogucki i jego zastępca, Pan Marek Subocz oraz posłowie na Sejm RP – Pan Leszek Dobrzyński, Pan Artur Szałabawka i Pan Michał Jach. Witając gości Dyrektor Centrum, Pani Lila Pławińska-Kopeć stwierdziła: „Zaszczytem jest kontynuowanie dzieła poprzedników, ale sztuką i odwagą stworzyć coś nowego! dzisiejszy dzień to otwarcie nowego rozdziału w historii naszej szkoły, która po 20 latach ponownie wróciła pod skrzydła Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Centrum Edukacji Ogrodniczej od 75 lat kształci absolwentów na potrzeby rolnictwa, w szczególności ogrodnictwa, produkcji żywności i kształtowania środowiska naturalnego, a od 5 – w zakresie produkcji i chowu zwierząt”. W trakcie uroczystości został podpisany list intencyjny o współpracy naszej szkoły z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi przez Jana Białkowskiego, Zastępcę Dyrektora NIKiDW, i Lilę Pławińską-Kopeć, Dyrektora Centrum. Spotkanie było okazją do poznania naszej szkoły, przybliżenia jej historii i tradycji, a także snucia planów na przyszłość…

List intencyjny NIKiDW – kliknij

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/centrum-edukacji-ogrodniczej-w-szczecinie-kolejna-szkola-przejeta-przez-mrirw

https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13322

Szczecin – podpisanie listu intencyjnego. Edukacja, kultura i gospodarka w Centrum

https://szczecin.tvp.pl/51981035/wiceminister-gizynski-podczas-spotkania-w-centrum-edukacji-ogrodniczej?p=8

https://szczecin.tvp.pl/51978202/2130-260121

https://radioszczecin.pl/1,418474,polaczenie-patriotyzmu-i-tradycji-wsi-jest-list-

https://gs24.pl/centrum-edukacji-ogrodniczej-w-szczecinie-juz-pod-opieka-ministerstwa-zdjecia/ar/c1-15409917

https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/centrum-edukacji-ogrodniczej-resort-rolnictwa-zapowiada-nowe-otwarcie/

https://pl-pl.facebook.com/zodr.barzkowice/