ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRZYSZŁYCH TECHNIKÓW WETERYNARII

 Uczniowie klasy III technikum weterynaryjnego w dniach 6.02. i 27.02 odbyli zajęcia praktyczne w ramach przedmiotu „Zabiegi weterynaryjne” w Katedrze  Mikrobiologii i Biotechnologii w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Katedra  Mikrobiologii i Biotechnologii jest jedną z jednostek naukowo – dydaktycznych Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Tematem zajęć była gospodarka wodno-elektrolitowa u przeżuwaczy. W trakcie zajęć uczniowie poznali podstawowe techniki laboratoryjne oraz oznaczyli stężenie wapnia w surowicy krwi krowy. Mieli okazję obsługiwać nowoczesny sprzęt laboratoryjny, poznać specyfikę pracy naukowej doktorantów i pracowników Katedry. Zaplanowane są kolejne zajęcia praktyczne w tej prestiżowej jednostce naukowej.