„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” – konkurs wojewódzki

Po raz kolejny – pod patronatem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie – odbył się konkurs wiedzy o prawie pracy pod hasłem „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”, który jest skierowany do uczniów szkół uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs jest jednocześnie formą propagowania tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

W etapie wojewódzkim, który odbył się 5 marca 2020 roku w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, udział wzięło 45 uczniów. Naszą szkołę reprezentowali Dominik Płatek – kl. III TW i Hubert Stolarski – kl. II BSm.

Etap wojewódzki miał na celu wyłonienie trzech uczniów do etapu centralnego. Zadaniem konkursowym było udzielenie odpowiedzi na 35 pytań – zawartych w teście – z zakresu prawa pracy. Dominik Płatek uzyskał 28 punktów, a Hubert Stolarski – 24 punkty. Uczniowie naszej szkoły znaleźli się poza trójką uczestników zakwalifikowanych do centralnego etapu konkursu. Na zakończenie konkursu wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i pamiątkowe gadżety.