ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2020

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu dzisiejszym Komisja Przetargowa Centrum Edukacji Ogrodniczej unieważniła postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania ujętego w zapytaniu ofertowym nr 3/2020 – „wycinka drzew z terenu dz.nr19/2 z obrębu 4167 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie przy ulicy Batalionów Chłopskich 115” – m.in. ze względu na błędnie opisany przedmiot zamówienia, za co serdecznie przepraszam.

Jednocześnie nadmieniam, że w najbliższych dniach zostanie ponownie ogłoszone zapytanie ofertowe związane z usunięciem drzew z ww. terenu.

Wszystkim Oferentom serdecznie dziekuję za złożenie ofert.

Z poważaniem

Lila Pławińska-Kopeć

Dyrektor

Centrum Edukacji Ogrodniczej

w Szczecinie