STYPENDIUM SZKOLNE

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni i Uczniowie,
informuję, że wypłata stypendium szkolnego odbędzie się
w środę 15 kwietnia 2020 roku w godzinach 12.00 – 14.00.
 
Serdecznie pozdrawiam,
Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie