Oferta pracy

Dyrektor Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi:
1. INTENDENT