EGZAMIN MATURALNY – HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

EGZAMIN MATURALNY – SESJA POPRAWKOWA

Część pisemna – 20 sierpnia 2019 roku (wtorek), godz. 9:00

https://www.oke.poznan.pl/cms,105,terminy.htm

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
w roku szkolnym 2018/2019

lp.

przedmiot

data

godzina

1.

Historia

28 sierpnia 2019 roku (środa)

09.00

2.

Biologia

29 sierpnia 2019 roku (czwartek)

09.00

3.

Diagnostyka chorób

29 sierpnia 2019 roku (czwartek)

09.00

4.

Język angielski

29 sierpnia 2019 roku (czwartek)

09.00

5.

Matematyka

29 sierpnia 2019 roku (czwartek)

10.00