UPRAWNIENIA DLA PROFESJONALISTÓW

W sobotę 13 kwietnia 2019 roku zakończyła się kolejna edycja – zorganizowanego przez Centrum Edukacji Ogrodniczej – dwudniowego szkolenia z zakresu „Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego”. W szkoleniu udział wzięli słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz uczniowie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Łącznie z wynikiem pozytywnym szkolenie ukończyło 14 osób. Uzyskane zaświadczenia, które otrzymali uczestnicy szkolenia są ważne przez pięć lat. Uprawniają do zakupu i stosowania profesjonalnych środków ochrony roślin.

Szkolenie zostało zrealizowane w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 4 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie – z wykorzystaniem naszego zaplecza technicznego – zgodnie ze standardami zawartymi w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Nadzór merytoryczny nad szkoleniem prowadzili pracownicy WIORiN w Koszalinie, Oddział Szczecin.

Jesteśmy jedną z nielicznych instytucji szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim, która posiada zgodę/uprawnienia do przeprowadzania tego typu szkoleń. W tym roku to pierwszy zrealizowany cykl szkolenia. Zapraszamy osoby prywatne i instytucje, firmy nie tylko z branży ogrodniczej do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć:)