Oferta pracy na stanowisko sprzątaczka w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie


Dyrektor Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,
ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – SPRZĄTACZKA

Miejsce pracy
Centrum Edukacji Ogrodniczej
Batalionów Chłopskich 115
70-760  Szczecin
tel.: 91 4612379

Stanowisko: sprzątaczka;
Wymiar zatrudnienia: pełen etat;
Data zatrudnienia: od 17 sierpnia 2020 r.;
Forma zatrudnienia: umowa na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony;
Ważność ogłoszenia: do 12 sierpnia 2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

  1. list motywacyjny i CV,
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych.

Oferty prosimy kierować na adres:

Dane adresowe do przesyłania ofert:
• Nazwa szkoły/placówki: Centrum Edukacji Ogrodniczej
• Miejscowość: Szczecin
• Kod pocztowy: 70-760
• Ulica: Batalionów Chłopskich 115
• Telefon: 91 4612379
• E-mail:ceogr@miasto.szczecin.pl

Termin składania ofert: do 12 sierpnia 2020 roku do godziny 15.00.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Edukacji Ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin, tel.: 91 4612379, e-mail: ceogr@miasto.szczecin.pl.
  2. Inspektorem Ochrony danych jest Pan Rafał Malujda, kontakt e-mail: iod@spnt.pl, numer telefonu: +48918522093
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie w trakcie bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie udzielonej zgody.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane 12 miesięcy od daty wpływu.
  5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.