REKRUTACJA 2020/2021

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

Przed Wami wybór kolejnego etapu edukacji.
Serdecznie zapraszamy 🙂

Rekrutacja do Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
na rok szkolny 2020/2021
jest przeprowadzana do niżej wymienionych szkół:

SZKOŁA

ZAWÓD

ODDZIAŁ

Technikum Ogrodnicze

technik architektury krajobrazu

1 TK

technik ogrodnik

1 TO

technik weterynarii

1 TW

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

ogrodnik

1 BSo

mechanik – operator pojazdów
i maszyn rolniczych

1 BSm

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

               1. TECHNIKUM OGRODNICZE
                        a) zawód: technik ogrodnik:
                                         język polski, matematyka, biologia, geografia;
                        b) zawód: technik architektury krajobrazu:
                                         język polski, matematyka, biologia, geografia;
                        c) zawód: technik weterynarii:
                                         język polski, matematyka, biologia, chemia;

                2. BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia NR 7
                       
a) zawód: ogrodnik:
                                        
• język polski, matematyka, geografia, informatyka;
                       
b) zawód: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych:                                                                                 • język polski, matematyka, geografia, informatyka;

UWAGA ABSOLWENCI

Szanowni Absolwenci,

informuję, że wydawanie świadectw ukończenia Technikum Ogrodniczego
odbędzie się w sekretariacie szkoły
24 kwietnia 2020 roku (piątek) w godzinach 11.00 – 14.00.

Jednocześnie informuję,
że – zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Miasta Szczecin –
od 4 maja zostaną uruchomione zajęcia dodatkowe dla maturzystów. 

Szczegółowy plan zajęć zostanie opublikowany na szkolnej stronie w późniejszym terminie 🙂

Serdecznie zapraszam,
Lila Pławińska-Kopeć