Perspektywy dla CEO…

Hasło „Przyszłość edukacji rolniczej i ogrodniczej w Zachodniopomorskiem” przyświecało dyskusji, która odbyła się 19 lutego 2019 roku w Centrum Edukacji Ogrodniczej. Temat przedstawiono na wielu płaszczyznach: począwszy od szkolnictwa, poprzez instytucje wspierające tę ważną gałąź gospodarki, aż po wymagania gospodarstwa rolnego w stosunku do edukacji właśnie. Czytaj więcej…

STUDNIÓWKA 2019

„Niech żyje bal! Bo to życie to bal jest nad bale!”
Agnieszka Osiecka

Przez cztery lata przyszli technicy architektury krajobrazu nie szczędzili wysiłków, by zdobyć wiedzę, nabyć umiejętności, a przede wszystkim osiągnąć wyznaczone przez siebie cele. Czytaj więcej…

SEMINARIUM OGRODNICZE – 2019

Już po raz kolejny – na otwarcie sezonu produkcyjnego 2019 – w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie odbyło się spotkanie szkoleniowe producentów warzyw i owoców ze środowiska lokalnego – z przedstawicielami firm zaopatrujących nasz region w środki do produkcji ogrodniczej. W spotkaniu wzięli udział również nauczyciele zawodu i uczniowie klasy I TO, III ZSZ oraz I BS. Czytaj więcej…