SALON GIER – ROLLERCOASTER III

6 marca wybraliśmy się na konkurs „Salon Gier – Rollercoaster III”, zorganizowany dla uczniów szczecińskich techników przez Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie. W konkursie udział wzięło 10 drużyn. Reprezentantami naszej placówki byli Eliza Strzelczyk i Karolina Majewska z klasy 2 TW oraz Jakub Wójtowicz z klasy 2 TK. Czytaj więcej…

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje szkolne

W dniu 13  lutego 2018 roku  odbyły się w naszej szkole eliminacje do kolejnej edycji XLI  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą „Młodzież Zapobiega Pożarom”.    W zmaganiach  wzięło udział  16 uczniów z różnych klas, którzy rozwiązywali test składający się z 35 pytań dotyczących znajomości przepisów przeciwpożarowych, techniki pożarniczej, oraz zasad postępowania na wypadek pożaru. Czytaj więcej…

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodni pomorskiego 2014-2020

zapraszamy do złożenia oferty na

„Dostawę materiałów dydaktycznych do realizacji kursu inseminacji bydła zaplanowanego w ramach realizacji ww. Projektu” – więcej…

Czas na zawodowców

Szanowni Państwo!

w związku z realizacją projektu,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie RPZP.08.07.00, pn.

Czas na zawodowców – 
wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół
 –

zapraszamy do ponownego składania ofert na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych dla potrzeb Zamawiającego.

Telefon kontaktowy:  91 4612 379  lub  505 496 607

Ogłoszenie o zamówieniu                                             Dokumentacja