Dokumentacja projektu – Czas na zawodowców…2

Posted on by

Szanowni Państwo!
w związku z realizacją przez naszą placówkę projektu:

Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół

zapraszamy do ponownego składania ofert na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych dla potrzeb Zamawiającego.
Telefon kontaktowy:  91 4612 379  lub  505 496 607

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu CEO
Załącznik do ogłoszenia – Instrukcja dla Wykonawcy
   – Załącznik nr 1 do instrukcji dla Wykonawcy – Formularz oferty
   – Załącznik nr 2 do instrukcji dla Wykonawcy – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia
   – Załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawcy – Wykaz usług
   – Załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawcy – Umowa o wykonanie usług szkoleniowych
   – Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcy – Listownik