POMOC SOCJALNA w ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W poniższych linkach zamieszczono ważne informacje, dotyczące:

  • możliwości uzyskania stypendium szkolnego
  • możliwości skorzystania z programu „Wyprawka szkolna 2017”.

Druki i kryteria przyznawania pomocy, znajdują się na stronie Urzędu Miasta Szczecin:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp

Przypominam, że osoby niezamieszkałe w Szczecinie odpowiednie druki otrzymają 
w swoich gminach (ośrodkach pomocy społecznej).

Należy pamiętać o tym, że termin składania wniosków w szkole upływa:

  • 08 września 2017 roku dotyczy Wyprawki szkolnej
  • 15 września 2016 roku dotyczy stypendium szkolnego

Natomiast informacje nt.„Wyprawki szkolnej”(dla uczniów posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego) można odszukać również na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/program-wyprawka-szkolna-przyjety-przez-rade-ministrow.html

Dorota Jasiejko 
pedagog szkolny