MIKOŁAJKI 2019

Jak co roku, mimo ciepłej aury i braku białego puchu, tak i tym razem, 6 grudnia do naszej szkoły zawitał Święty Mikołaj. Jest to dobry znak, świadczący o tym, że zarówno uczniowie naszej szkoły, jak i grono pedagogiczne było grzeczne i zasłużyło na drobne upominki i słodkości. Nasz GOŚĆ z Laponii odwiedził wszystkie klasy, nie zapomniał również o Czytaj więcej…

KAMIEŃ WĘGIELNY POD NOWĄ SIEDZIBĘ KOWR

Na zaproszenie Pani Agnieszki Śpiewak, dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie, 5 grudnia wzięliśmy udział w uroczystości poświęcenia i wmurowania aktu erekcyjnego pod nową siedzibę przy ulicy Bronowickiej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja, z usług której w przyszłości Czytaj więcej…

SZKLARNIE ZIMĄ…

„Szklarnie zimą” – pod takim hasłem dzieci z „Krasnala Hałabały” – Przedszkola Publicznego nr 35 w Szczecinie odwiedziły naszą szkołę. W chłodny grudniowy poranek „mali fascynaci przyrody” sprawdzali czy wszystkie rośliny są już gotowe do „leżakowania”. Choć większość roślin uprawianych w szklarniach i rosnących na terenie szkoły czas Czytaj więcej…

Wolontariusze Europejscy w CEO!!!

Stowarzyszenie POLITES realizuje projekty Wolontariatu Europejskiego #activeEUROPE w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności. W tym roku w siedzibie Szczecińskiej organizacji spotkać można Charlotte z Francji, Marikę z Gruzji, Iana z Grecji oraz Olenę z Ukrainy. Wolontariusze ci pomagają w Czytaj więcej…

SPOTKANIE ROLNIKÓW i OGRODNIKÓW w CEO – 12.12.2019 r.

Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie zaprasza do udziału w SPOTKANIU ROLNIKÓW i OGRODNIKÓW SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 12 grudnia 2019 r. , w godz. 10.30 – 14.20 w siedzibie CEO, przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie (sala nr 54, I piętro).

Organizatorzy spotkania uważają, że należy podjąć działania, których celem będzie integracja środowiska rolników i ogrodników z terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie może stać się centrum współpracy, wymiany informacji, promocji podmiotów zaangażowanych we współpracę, wreszcie miejscem, w którym mógłby rozpocząć swoją działalność Klaster Rolniczy i Ogrodniczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Integracja, w takiej formie i miejscu, daje szansę na lepsze oddziaływanie w relacji ze środowiskami miejskimi i wiejskimi. Pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów i realizację projektów innowacyjnych ważnych dla rolników i ogrodników oraz konsumentów.

PROGRAM SPOTKANIA:

10.30 – 11.00 Rejestracja
11.00 – 11.15 Powitanie uczestników

11.15 – 12.15
Sesja plenarna – dyskusja z udziałem panelistów.
Temat: Rolnictwo i ogrodnictwo na Pomorzu Zachodnim. Szanse i zagrożenia.

12.15 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 14.00
Sesje panelowe:
1) Produkcja zwierzęca
2) Produkcja roślinna
3) Miasto i wieś (w tym: ogrodnictwo miejskie, architektura krajobrazu, zieleń miejska, lasy miejskie, żywność, edukacja ekologiczna, agroturystyka, itp.).

14.00 – 14.20 Podsumowanie spotkania

ZGŁOSZENIA:
Prosimy o zgłoszenie udziału drogą mailową – do 10.12.2019 r.:
ceogr@miasto.szczecin.pl

Tytuł maila: Zgłoszenie – SPOTKANIE 12.12.2019 r.
W mailu prosimy podać:
– imię i nazwisko,
– nazwę gospodarstwa (podmiotu, instytucji),
– funkcję,
– dane do kontaktu (numer telefonu, mail),
– Prosimy o wskazanie numery wybranej sesji panelowej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Parking:
Bezpłatny – niestrzeżony znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.

Liczymy na Państwa obecność.
Liczymy na Państwa głos w dyskusji.

Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie

Szczecin, dn. 25.11.2019 r.

Fot. domena publiczna

Zapytanie ofertowe nr 9/2019

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją planu produkcji na rok 2020 – warsztatów szkolnych Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie – zapraszamy do złożenia oferty na dostawę materiałów do produkcji ogrodniczej.

Zapytanie ofertowe nr 9/2019

Dary dla Domu Samotnej Matki w Karwowie

Dużym powodzeniem zakończyła się już kolejna, czwarta zbiórka pieniędzy na rzecz Domu Samotnej Matki w Karwowie. Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego od 4 września 1981 roku. Do Domu Samotnej Matki w Karwowie trafiają dziewczęta i kobiety w ciąży w Czytaj więcej…