REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja do Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
na rok szkolny 2019/2020
jest przeprowadzana do niżej wymienionych szkół:

SZKOŁA

ZAWÓD

ODDZIAŁ

Technikum Ogrodnicze

technik architektury krajobrazu

1 TK

technik ogrodnik

1 TO

technik weterynarii

1 TW

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

(oddział integracyjny)

ogrodnik
(oddział integracyjny)

1 BSo

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
(oddział integracyjny)

1 BSm

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM lub SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     1. TECHNIKUM OGRODNICZE
         a) zawód: technik ogrodnik:
             • język polski, matematyka, biologia, geografia;

         b) zawód: technik architektury krajobrazu:
             • język polski, matematyka, biologia, geografia;

         c) zawód: technik weterynarii:
             • język polski, matematyka, biologia, chemia;

      2. BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia NR 7
         a) zawód: ogrodnik:
             • język polski, matematyka, geografia, informatyka;

         b) zawód: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych:
             • język polski, matematyka, geografia, informatyka;

Więcej na stronie  – REKRUTACJA