XXXIV OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ 2019 – eliminacje stopnia podstawowego

Dnia 10 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00 w szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce została przeprowadzona XXXIV OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ – eliminacje stopnia podstawowego. Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Swe wsparcie zadeklarował też Minister Środowiska oraz jednostki Ligi Ochrony Przyrody.

Podczas rozwiązywania testu młodzież musiała zmierzyć się z zagadnieniami z różnych dziedzin, m.in. ekologii klasycznej, ochrony wód, gleby, przyrody, powietrza, a także z aktualnymi zagadnieniami społeczno – gospodarczymi związanymi z kształtowaniem środowiska i gospodarką odpadami. Aby dostać się do II etapu eliminacji, niezbędnym warunkiem jest uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym. W naszej szkole właśnie 80% poprawnych odpowiedzi zdobyła Laura Początek z klasy I TW. Przechodzi zatem do drugiego etapu konkursu. Laurze gratulujemy wyniku. Wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko rozumianej ekologii zapraszamy do uczestnictwa podczas kolejnych eliminacji w 2020 roku.